Home » Realizacje » System sterowania, roboty przemysłowe wraz z oprogramowaniem, system kontroli wizyjnej oraz wyposażenie elektryczne dla zautomatyzowanego stanowiska produkcyjnego do klejenia elementów ramek

Inne branże

System sterowania, roboty przemysłowe wraz z oprogramowaniem, system kontroli wizyjnej oraz wyposażenie elektryczne dla zautomatyzowanego stanowiska produkcyjnego do klejenia elementów ramek

W 2012 roku firma PRO-CONTROL dostarczyła kompletny system sterowania, roboty przemysłowe wraz z oprogramowaniem, system kontroli wizyjnej oraz wyposażenie elektryczne dla zautomatyzowanego stanowiska produkcyjnego do klejenia elementów ramek ozdobnych zdjęć i plakatów w zakładzie meblarskim.

Stanowisko zaprojektowane i wyprodukowane w części mechanicznej przez firmę składa się z następujących elementów:  

  • odbiór uciętych listew z dwóch pił (włączenie pił w układ sterowania),  
  • transport listew do gniazda montażowego,  
  • pozycjonowanie i kontrola długości listew,  
  • nakładanie kleju na krawędzie listwy,  
  • bufor listew przed gniazdem montażowym,  
  • gniazdo montażowe wyposażone w roboty SCARA i układ karetek na serwonapędach,  
  • układ dociskowy na siłownikach,  
  • gniazdo odbiorcze sklejonych listew,  
  • transporter odprowadzający sklejone listwy.  

Aby zapewnić wysoką niezawodność, szybkość oraz precyzję układu zastosowano dwa roboty SCARA R6Y serii XG (R6YXG500200YRC), 4 serwonapędy serii R88M-G75030T-S2, kontroler serwonapędów CJ1W-MC472, sterownik CJ2M-CPU15 oraz 13 silników sterowanych falownikami serii MX2-AB002E.

Zastosowane dwa roboty SCARA R6Y serii XG to uniwersalne urządzenia o dużej wydajności pracy, które zostały zsynchronizowane ze sobą w taki sposób, aby w zależności od sposobu zasilania stanowiska klejenia poprzez transportery w optymalny sposób zarządzać logistyką i układaniem listew.  

automatyzacja linii produkcyjnych

Zastosowanie automatycznego klejenia ramek pozwoliło całkowicie zrezygnować z kosztownego zszywania bez uszczerbku dla wytrzymałości ramki. Jednocześnie poprawie uległa powtarzalność procesu klejenia i jakość spoiny. Całość rozwiązania pozwoliła na standaryzację cięcia listewek co pozwoliło na zmniejszenie odpadu. 

Wdrożenie opisywanego rozwiązania przyniosło znaczące korzyści w wymiarze oszczędności finansowych, jak również w wymiarze uciążliwości pracy operatorów maszyn. Zredukowano odpad powstały podczas produkcji, obniżono koszty związane z magazynowaniem półproduktów oraz lepiej wykorzystano uwolnione zasoby ludzkie. Te wszystkie korzyści pozwoliły na zwiększenie konkurencyjności producenta ramek, a także pozwoliło na przyśpieszenie prac nad nowymi technologiami w prowadzonej produkcji.

Opis systemu

System sterowania na podstawie sygnałów pochodzących z czujników określających długość pojawiających się listew oraz analizujących prędkość przenośników i zawartość bufora decyduje, do którego transportera ma sięgnąć każdy z pracujących robotów SCARA.

Układ klejenia oparty jest na technice pneumatycznej, gdzie w zależności od realizowanego zlecenia produkcyjnego definiowanego jako wymiary ramki oraz profil listwy, dobierana jest optymalna sekwencja pracy siłowników dociskających poszczególne listwy do osi układu.

Do sterowania całym układem wykorzystany został interfejs dostępny na panelu operatorskim, który pozwala na wybór produkowanego formatu. Po wyborze określonego formatu wszystkie urządzenia wchodzące w skład projektu automatycznie zostają przezbrojone i dostosowane do obsługi wybranego produktu. Po sklejeniu ramki zostają opuszczone na transporter taśmowy.

Wyzwaniem było precyzyjne pozycjonowanie sklejonych ramek na tym transporterze oraz osiągnięcie wydajności klejenia pojedynczej ramki poniżej 3 sekund. Obydwa cele zrealizowano z pełnym sukcesem. Zastosowanie automatycznego układu pakowania pozwoliło na zastąpienie przez maszynę pracowników wykonujących uciążliwe, powtarzalne prace w środowisku podwyższonego zapylenia oraz hałasu i przeniesienie ich do mniej monotonnej pracy w mniej uciążliwych warunkach.

Podsumowanie

Wdrożenie zautomatyzowanego stanowiska produkcyjnego do klejenia elementów ramek przyczyniło się do wzrostu konkurencyjności produktu na rynku zarówno w wymiarze ekonomicznym (obniżenie kosztów produkcji pojedynczej ramki, redukcja kosztów obsługi zwrotów), jak również w wymiarze jakościowym (lepsza jakość dostarczanego produktu).