Home » Realizacje » Automatyzacja linii produkcyjnej – system sterowania dozowaniem

Branża spożywcza

Automatyzacja linii produkcyjnej – system sterowania dozowaniem

W 2009 roku firma PRO-CONTROL zakończyła realizację projektu automatyzacji systemu dozowania mąki i innych składników dla firmy branży piekarniczo-ciastkarskiej.

Dotychczasowy system sterowania drogami przesyłu oraz zaworami bazował na przekaźnikach, które były ręcznie ustawiane przez operatorów na poszczególnych liniach. Powodowało to często konieczność oczekiwania na zwolnienie drogi przesyłu i dodatkowo uniemożliwiało podgląd stanu procesu oraz rejestrację wykonanych operacji w bazie danych.  

Rozwiązanie zaproponowane przez firmę PRO-CONTROL pozwala realizować następujące funkcje:  

  • wybór receptury,  
  • określenie ilości produktu docelowego,  
  • automatyczny dobór silosów,  
  • kontrola wykonalności wsadu,  
  • automatyczny dobór drogi przesyłu,  
  • kolejkowanie wsadów zadanych  do realizacji,  
  • raportowanie o stanie procesu,  
  • archiwizacja danych z procesu wsadowego.  

Opis systemu

System sterowania PCS7 bazuje na sterowniku redundantnym SIMATIC S7 serii 400 oraz modułach ET200M HotSwap. Konfiguracja taka gwarantuje utrzymanie ciągłości produkcji nawet w sytuacji awarii sterownika lub modułu. Na każdej z trzech linii obsługiwanych przez operatora (ciastowego) umieszczony został Multipanel SIMATIC. Oprogramowanie paneli zawiera receptury dla poszczególnego asortymentu, w których zapisane są algorytmy stosunku wagowego poszczególnych składników. Po wybraniu wagi docelowej produktu ustalany jest automatycznie skład i ilości poszczególnych surowców i po zaakceptowaniu przygotowanej receptury przez operatora rozpoczyna się proces przygotowania.  

Dodatkowo system umożliwia manualną rejestracją składników, które dozowane są ręcznie przez ciastowego (drożdże, ziarno). W przypadku wykorzystania tych samych dróg przesyłu na kilku liniach system realizuje receptury zgodnie z kolejnością zgłoszenia przez operatorów.  

Dozowanie mąki zostało przygotowane tak, aby w prosty sposób rozwiązywać problemy wynikające z zapychaniem się śluz w silosach, co może występować w przypadku zmiany parametrów mąki. W takiej sytuacji operator może ręcznie przełączyć silos, z którego pobiera mąkę i dokończyć realizację receptury.  

Dozowanie mąki zostało przygotowane tak, aby w prosty sposób rozwiązywać problemy wynikające z zapychaniem się śluz w silosach, co może występować w przypadku zmiany para-metrów mąki. W takiej sytuacji operator może ręcznie przełączyć silos, z którego pobiera mąkę i dokończyć realizację receptury.  

Instalacja została wyposażona także w serwer rejestrujący dane z produkcji oraz w system SCADA umożliwiający kierownikowi zmiany śledzenia całego układu naważania składników oraz analizę historycznych parametrów dla wybranej zmiany.Dodatkowo w kolejnym etapie uruchomiony został komputer magazynowy, który dał możliwość rejestracji i prowadzenia ewidencji stanów magazynowych, dostaw i wydań mąki.  

 

Podsumowanie

Stworzony przez PRO-CONTROL system sterowania jest także punktem wyjściowym do rozbudowy zaawansowanego rozwiązania klasy MES, które będzie umożliwiało pełne śledzenie historii powstania produktów oraz w perspektywie  kilku najbliższych lat zostanie najprawdopodobniej połączone z systemem ERP, który jest wdrażany w zakładzie.