Home » Realizacje » System MES, OEE w produkcji spożywczej

Branża spożywcza

System MES, OEE w produkcji spożywczej

Współpracę z warszawskim zakładem spożywczym firma PRO-CONTROL rozpoczęła od modernizacji systemu archiwizacji parametrów technologicznych. Przez kolejne lata wykonaliśmy szereg modernizacji, między innymi system MES wspierający produkcję.   

Cel i zakres projektu:  

  • uzyskanie informacji o podstawowym KPI  (efektywność – OEE) w aspektach osiągów, dostępności i jakości;  
  • uzyskanie możliwości podglądu bieżącego stanu (wielkości i efektywności) produkcji;  
  • możliwość raportowania historii (wielkości i efektywności) produkcji w wyznaczonych okresach;  
  • śledzenie stanu pracy maszyn;  
  • analiza przyczyn przestojów (słowniki przyczyn);  
  • minimalizacja czasu poświęconego przez pracowników na wpisywanie danych. 

Opis systemu

Wdrożenie dotyczyło dwóch pełnych ciągów składających się z części produkcyjnej oraz pakowni. Dzięki automatyzacji ujednolicono system rejestracji danych dotyczących wydajności ciągów produkcyjnych oraz poszczególnych maszyn.

Obecnie działający system monitoringu obejmuje dwie linie produkcyjne pianki oblewanej w czekoladzie: L1 i L2 i oparty jest na oprogramowaniu Wonderware oraz sterownikach i panelach operatorskich Allen-Bradley. Budowa systemu objęła określanie strumieni przepływu materiałowego w wybranych punktach czterech obszarów linii produkcyjnej.  

W skład monitorowanych wskaźników wchodziły przykładowo takie parametry jak pomiar strumienia masy, pomiar prędkości działania maszyn tnących (takty), pomiar ilości powstającego odpadu oblanego czekoladą oraz nie oblanego, liczenie ilości opakowań, co w sumie dawało około 30 zmiennych rejestrowanych na bieżąco w trakcie produkcji.  

Dane te są zbierane na poszczególnych strefach linii produkcyjnych i są przeliczane na wskaźnik OEE – Wynikowa Efektywność Produkcji.  

Dodatkowo klient otrzymał rozbudowany system raportowy, który w swobodny sposób pozwala na analizę ilości, czasów przestojów oraz ich przyczyn w podziale na zmiany czy terminy występowania oraz umożliwia zaawansowany „Data Mining”.

system do zarządzania produkcją

Track & Trace 

W systemie do rejestracji tzw. „dodatków limitowanych”, wykorzystywanych do produkcji masy smakowej, uruchomiony został moduł do śledzenia genealogii produktu. Każdy składnik użyty w produkcji jest rejestrowany poprzez skanowanie etykiety z kodem zawierającym wszelkie istotne informacje o producencie, terminach przydatności, numeru partii produkcyjnej itp. Dodatkowo wprowadzane są takie parametry jak waga dozowanego surowca, czas dozowania, kod operatora. Do każdego realizowanego zlecenia produkcyjnego, dodawane są także wyniki badań laboratoryjnych pobieranych próbek.  

Uprawnieni użytkownicy maja dostęp do rozbudowanego serwisu raportowego, obejmującego:  

  • Pomiary – dostęp do wszystkich zarejestrowanych parametrów próbek;
  • Produkt – lista zleceń produkcyjnych, ich statusów, i użytych surowców;
  • Surowiec – lista surowców, oraz zleceń produkcyjnych, w których zostały użyte;
  • Magazyn – raport pokazujący aktualny stan magazynu surowców.

Podsumowanie

Wdrożony system pozwala na szybką identyfikację parametrów odbiegających od przyjętych standardów oraz wycofanie partii produkcyjnej jeszcze przed zapakowaniem. W przypadku zgłoszonych reklamacji od konsumentów w prosty sposób można zidentyfikować wadliwe surowce, oraz określić wszystkie produkty nie spełniające standardu i w sprawny sposób przeprowadzić akcje korygujące na rynku.